Защита на личните данни

"Дива Стор" ЕООД е регистриран администратор на лични данни с № 429299. Това Ви гарантира, че личните данни, които сте въвели при регистрацията в магазина, ще бъдат използвани единствено за целите на поръчките и доставките. Информация на трети лица не се предоставя, без ваше съгласие, с изключение на оторизираните държавни органи.
•    Клиентите поръчват стоки и предоставят информация необходима за изпълнение на поръчката им доброволно.
•    Клиентите имат възможност да променят информацията, която са подали, чрез своята регистрация.
•    Предоставената информация се използва само и единствено с цел обслужване на клиента.
•    Информацията предоставена от клиентите не се предоставя на трети лица, с изключение на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите.
•    Информацията подадена от клиентите е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби.
•    Магазин „Дива Стор“  взима всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация предоставена от клиенти, но не носи отговорност ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.